Epizoda 8 – Vysadit či nevysadit? TRED-HF a vysazení léčby srdečního selhání

Osmá epizoda podcastu (nejen) pro mladé kardiology.

Tento podcast je určen jen a pouze k edukačním účelům. Ačkoliv se snažíme být maximálně přesní a vše podrobně nastudovat, jsme přece jen stále ještě mladí kardiologové a můžeme dělat chyby. Medicína je navíc i umění a neustále se vyvíjí. Názory se mohou lišit lékař od lékaře. Je proto třeba naše názory brát s rezervou a vždy přihlédnout k doporučeným postupům, lokální praxi a zejména k pacientovi před Vámi. V ideálním případě si danou studii pročtěte sami a udělejte si vlastní názor.

Poznámky z epizody:

 

Dilatační kardiomyopatie:

 • onemocnění, které je charakterizovaná dilatací srdečních oddílů, zejména levé komory (ale mohou být dilatované i ostatní oddíly), a systolickou dysfunkcí levé komory
 • zároveň musí být vyloučeny sekundární příčiny: ICHS, těžká art.hypertenze, chlopenní vady,..
 • nejčastější diagnóza u pacientů, kteří podstupují transplantaci srdce
 • prevalence 1:2000 (pravděpodobně častější), 40-50% etiologie HFrEF
 • idiopatická či familiární
 • nejčastější příčiny: po myokarditidě, toxonutritivní (např. alkohol); a mnoho dalších možných vzácnějších etiologií

Studie TRED-HF:

 • Studie proběhla v Londýně (single-centre), v letech 2016-2017.
 • Otázka: „Můžeme u pacientů, kteří mají dilatační kardiomyopatii, a na léčbě se jim normalizovala funkce komory, vysazovat léky na srdeční selhání?
 • Prospektivní pilotní randomizová open-label studie. Open-label = nebyla zaslepená – pacienti i lékaři věděli, kdo dostává jaké léky.

Vstupní kritéria:

 • předchozí diagnóza DKMP s EFLV 40% nebo méně
 • t.č. bez příznaků srdečního selhání
 • t.č. EFLV 50% nebo více
 • t.č. LVEDi by měl být v normálním rozmezí dle TTE či MRi
 • probíhající léčba HFrEF (kličková diuretika/ACEi/ARB/ARNi/MRa), nebyli pacienti na sacubitrilu ani SGLT2i; = aby bylo co vysadit
 • NTproBNP pod 250ng/l

Vyřazovací kritéria:

 • nekorigovaná arteriální hypertenze
 • středně významná – významná chlopenní vada
 • těžká renální insuficience
 • závažná arytmie
 • těhotenství
 • mladší než 16 let

Populace:

 • zařazeno 51 pacientů
 • medián věku 54-56 let
 • muži více než polovina
 • etiologie: idiopatická 70%, familiární 14%, zbytek směs (peripartální, toxonutritivní, NÚ antracyklinů, ..)

Metodika:

 • MRi nebo 3D echo v úvodu
 • spiroergometrie + BNP + KCCQ dotazník + SAQ dotazník v úvodu
 • genetické vyšetření (12 genů, zejména geny pro titin) v úvodu
 • randomizováni do dvou větví – 1. skupina měla postupně vysazovány léky na HFrEF, 2. skupina ne, během toho vyšetřovány BNP, MRi a TTE
 • po 6 měsících single arm cross-over: 2. skupině byly také vysazeny postupně léky na HFrEF, tím si zdvojnásobili počet pacientů s intervencí

Primární endpoint (prvotní koncobod):

 • zhoršení/znovuobjevení srdečního selhání v 6 měsících  (= jedno z: zhoršení EFLV o 10% a více/ nárůst BNP nad 400 nebo na dvojnásobek základní hodnoty/ objevení se příznaků srdečního selhání)

Sekundární endpointy (druhotné koncobody):

 • bezpečnostní endpoint: KV mortalita, MACE, hospitalizace z KV důvodu
 • změna v dotazníku KCCQ

Proč byla studie provedena jen u pacientů s DKMP?

 • předpokládali, že je největší šance, že půjde léky bezpečně vysadit
 • ACEi a betablokátory jsou velmi často indikovány i u pacientů s ICHS bez dysfunkce, proto by pacienti mohli být poškozeni

Výsledky:

 

Po vysazení medikace srd.selhání – relaps onemocnění (prim.endpoint): 40%; avšak symptomatický byl jen jeden pacient. Ve skupině bez vysazení léčby relaps onemocnění nebyl. Většina relapsů byla v prvních 8 týdnech po vysazení léků.

 • Čím více léku vysazováno, tím větší riziko relapsu.
 • Při vysazování antagonistů mineralokortikoidních receptorů bylo vyšší riziko relapsu.
 • Nicméně malé podskupiny, možnost náhodného výsledku.

 

RE: Na základě této studie je v tuto chvíli spíše nevhodné vysazovat léčbu srdečního selhání u těchto pacientů. Pokud bychom něco takového museli udělat, tak pak za častých kontrol, zejména pak v prvních osmi týdnech.

Studii by bylo vhodné replikovat; ideálně s větším počtem pacientů a ve více centrech!

 

 

Podcast nahráli Markéta Tuzová, Jiří Seiner a Jan Štros, editing Markéta Tuzová, hudba Jiří Seiner, poznámky Jan Štros.