Epizoda 9 – Erekce a betablokátory

Devátá epizoda podcastu (nejen) pro mladé kardiology.

Tento podcast je určen jen a pouze k edukačním účelům. Ačkoliv se snažíme být maximálně přesní a vše podrobně nastudovat, jsme přece jen stále ještě mladí kardiologové a můžeme dělat chyby. Medicína je navíc i umění a neustále se vyvíjí. Názory se mohou lišit lékař od lékaře. Je proto třeba naše názory brát s rezervou a vždy přihlédnout k doporučeným postupům, lokální praxi a zejména k pacientovi před Vámi. V ideálním případě si danou studii pročtěte sami a udělejte si vlastní názor.

Poznámky z epizody:

 

Erektilní dysfunkce (ED) jsou přetrvávající či opakující se potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Často je používán výraz impotence, ale ED nemá nic společného s plodností nebo schopností prožívat orgasmus. ED postihuje erekci, a tím znemožňuje se do tohoto stádia vůbec dostat.

Prevalence ED: nejčastější porucha sexuální funkce u mužů. Z mezinárodní studie (USA, UK, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Mexiko, Brazílie) do které bylo zařazeno 27 839 mužů (ve věku 20-75 let) byla celková prevalence ED 16%, která postupně stoupá s věkem (37% u mužů ve věku 70 – 75let). V dané studii byl značný rozdíl v jednotlivých státech USA 22%, Španělsko 10%. 

Rizikové faktory ED: snížená pohybová aktivita, obezita, kouření, sledování televize, KV onemocnění (hypertenze, ICHS, CHSS, …), DM, dyslipidémie, CKD, psychosociální faktory (deprese, stres, …), profesionální cyklistika.

Studie

„Report of erectile dysfunction after therapy with beta-blockers is related to patient knowledge of side effects and is reversed by placebo“

Backround: Italská studie z Říma z roku 2003, publikována v European Heart Journal.

Cíl: Pacienti s KV onemocněním často trpí ED (hlavně při užívaní beta-blokátorů), cílem studie bylo posoudit, jak moc se na ED podílí pacientova znalost potenciálního nežádoucího účinku užívaného betablokátoru, tzv. nocebo efekt.

Nocebo efekt se projevuje, když lidé očekávají, že léčba nebo její způsob zhorší jejich zdravotní stav a ten se v důsledku jejich očekávání skutečně zhorší. Je opakem placebo efektu.

Metody: Do studie bylo zařazeno 96 pacientů (muži, ve věku 52±7) s nově dg. (<6 týdnů) KV onemocněním (40% hypertenze, 60% AP). Nebyla u nich KI betablokátoru a nebyli v minulosti léčení pro ED. Design studie: dvoufázová, single cross over studie.

Během první fáze byl všem pacientům nasazen atenolol 50 mg:

 • 32 pacientů bylo kompletně zaslepených (skupina A)
 • 32 pacientů bylo informováno o tom, že berou betablokátor, ale nebyli informováni o jeho potenciálním NÚ stran ED (skupina B)
 • 32 pacientů bylo informováno o NÚ stran ED (skupina C)

Ve druhé fázi (po 3 měsících) byli pacienti trpící ED randomizovaní do dvou skupin, jedna měla nově v medikaci ED sildenafil 50mg a druhá placebo.

Výsledky: po třech měsících byla incidence ED 3,1% ve skupině A, 15,6% ve skupině B a 31,2% ve skupině C (P<0,01)

U pacientů s ED užívající atenolol byl sildenafil stejně účinný jako placebo.

 

 

One beta-blocker to rule them all (Nebivolol)

Mechanismus účinku: nebivolol patří mezi betablokátory s vazodilatačním účinkem (spolu s carvedilolem a labetalolem). Nebivolol stimuluje endoteliální produkci NO, který stimuluje nonadrenergní, noncholinergní neurony, které vedou k relaxaci hladkého svalstva kavernózních těles a tím umožňují penilní erekci. Nebivolol s největší pravděpodobností právě pro tento efekt snižuje výskyt ED, jak potvrdilo několik malých studií (viz zdoje).

Možnosti léčby ED: 

 • důkladné poučení pacienta
 • kognitivně behaviorální terapie (nejefektivnější)
 • změna betablokátoru za nebivolol
 • event. sildenafil

Kontraindikace sildenafilu:

 • alergie
 • závažná porucha funkce jater
 • hypotenze
 • nestabilní AP
 • dekompenzované srdeční selhání
 • v medikaci: nitráty, alfa blokátor a riociguat pro riziko závažné hypotenze.

Korekce: Nesprávně jsme popsali mechanismus akce riociguatu – jedná se o stimulátor solubilní guanylátcyklázy.

Podcast nahráli Markéta Tuzová, Jiří Seiner a Jan Štros, editing Markéta Tuzová, hudba Jiří Seiner, poznámky Matej Strýček.

Zdroje:

The multinational Men’s Attitudes to Life Events and Sexuality (MALES) study: I. Prevalence of erectile dysfunction and related health concerns in the general population. Rosen RC, Fisher WA, Eardley I, Niederberger C, Nadel A, Sand M, Men’s Attitudes to Life Events and Sexuality (MALES) Study Curr Med Res Opin. 2004;20(5):607. 
Antonello Silvestri, Pasquale Galetta, Elena Cerquetani, Giuseppe Marazzi, Roberto Patrizi, Massimo Fini, Giuseppe M.C. Rosano, Report of erectile dysfunction after therapy with beta-blockers is related to patient knowledge of side effects and is reversed by placebo, European Heart Journal, Volume 24, Issue 21, 1 November 2003, Pages 1928–1932, https://doi.org/10.1016/j.ehj.2003.08.016
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-male-sexual-dysfunction?search=erectile%20dysfunction&sectionRank=1&usage_type=default&anchor=H2095590&source=machineLearning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H2095590
Sharp RP, Gales BJ. Nebivolol versus other beta blockers in patients with hypertension and erectile dysfunction. Ther Adv Urol. 2017;9(2):59–63. doi:10.1177/1756287216685027