Kardiožurnál 5 – AFFIRM

Pátá epizoda podcastu (nejen) pro mladé kardiology.

Tento podcast je určen jen a pouze k edukačním účelům. Ačkoliv se snažíme být maximálně přesní a vše podrobně nastudovat, jsme přece jen mladí kardiologové a můžeme dělat chyby. Medicína je navíc i umění a neustále se vyvíjí. Názory se mohou lišit lékař od lékaře. Je proto třeba naše názory brát s rezervou a vždy přihlédnout k doporučeným postupům, lokální praxi a zejména k pacientovi před Vámi. V ideálním případě si danou studii pročtěte sami a udělejte si vlastní názor.

Poznámky z epizody:

 • prospektivní randomizovaná open-label superioritní studie, která vyšla v r. 2002, porovnávala strategii kontroly rytmu se strategií kontroly frekvence u pacientů s fibrilací síní (převážně farmakologicky)
 • před studií byl předpoklad, že kontrola rytmu je superioritní
 • 213 klinik v USA a Kanadě

Vstupní (inclusion) kritéria


 • věk nad 65 let
 • či jiný rizikový faktor CMP: hypertenze, DM2, vaskulární onemocnění, dysfunkce levé komory
 • fibrilace síní u které se dalo očekávat, že bude rekurentní

Výstupní (exclusion) kritéria


 • kontraindikace k antikoagulační léčbě
 • nemožnost podávat alespoň 2 léky z obou skupin
 • pokud měl lékař pocit, že pacient jednu ze strategií nemůže tolerovat

Populace


 • randomizováno 3989 pacientů
 • 26 pacientů lost to follow-up
 • medián follow-up 3,5 roku
 • průměrný věk 69,7 let
 • 39% žen
 • ICHS 25%, hypertenze 50%, CHSS 25%

Kontrola rytmu


 • zejména farmakologická: amiodaron, sotalol, flekainid a propafenon, méně často prokainamid, dofetilid, moricizin, disopyramid a další
 • cílem vyzkoušet několik léků – nejčastěji zdaleka používán amiodaron
 • elektrické kardioverze dle chuti
 • několik pacientů izolace plicních žil, několik pacientů MAZE a několik pacientů síňový defibrilátor
 • po 4 týdnech, ideálně po 12 týdnech se sinusovým rytmem mohli vysadit antikoagulaci

Kontrola frekvence


 • betablokátor, verapamil/diltiazen a digoxin
 • cíl v klidu pod 80/min, při zátěži pod 110/min (6 min walking test)
 • radiofrekvenční ablace AV junkce – 5% pacientů

Cross-over


 • byl očekávaný
 • RATE -> RHYTHM 15%
 • RHYTHM -> RATE 37% 
 • analýza intention to treat (pacient hodnocen ve skupině do které byl randomizován)

Primární endpoint: celková mortalita

 • kontrola frekvence 25.9% versus 26,7% kontrola rytmu  – statisticky nevýznamný rozdíl

Sekundární endpointy


 • kompozitní smrt + invaliduzující cévní mozková příhoda nebo anoxická encefalopatie + významné krvácení + srdeční zástava
 • kontrola frekvence 32.7% versus 32% kontrola rytmu  – statisticky nevýznamný
 • další sekundární endpointy jako Torsades des Pointes také nevýznamný rozdíl
 • cévní mozková příhoda – mezi skupinami nebyl rozdíl

Naše osobní interpretace (udělejte si vlastní): obě strategie – kontrola rytmu i kontrola frekvence jsou validní; u velké části pacientů (zejména asymptomatických a starších a polymorbidních) je možné volit kontrolu frekvence.

 

Podcast nahráli Markéta Tuzová, Jiří Seiner a Jan Štros, editing Markéta Tuzová, hudba Jiří Seiner, poznámky Jan Štros.