(ZAČÁTEČNÍCI) Úvod do laddergramů

Žebříkový diagram (ladder diagram), nebo-li „laddergram“ je graf, který pomáhá k zobrazení složitějších arytmií.

Už jsem jich několik na Kardioblog posílal a budou přibývat.
Je snadné jim porozumět, ale náročné je kreslit.
Na několika příkladech si ukážeme, jak to vlastně funguje.

Zde najdete tento článek ve formátu PDF.

Laddergram normálního SINUSOVÉHO RYTMU:

Pod EKG vidíme laddergram rozdělený na tři pásy.

  • 2. Začneme první vlnou P. Zvýrazněný bod na laddergramu reprezentuje VZNIK vzruchu.

 

 

 

 

 

  • 3. Téměř kolmá čára zobrazuje rychlý průchod vzruchu přes síně.

 

 

 

 

 

  • 4. AV uzel vede vzruch pomalu. Průchod AV uzlem proto trvá téměř celý PR interval.

 

 

 

 

 

  • 5. Depolarizace komor je pak už rychlá a končí na konci QRS komplexu.

 

 

 

 

 

  • 6. Takto pak vypadá hotový laddergram pro celé EKG.

 

 

 

 

 

 

 

Další příklady:

  • 1. Laddergram EKG s AV blokem 2. stupně, typ Wenckebach. Vidíme dobře jak se vedení AV uzlem postupně prodlužuje, až je nakonec zablokováno a jeden QRS komplex vypadne.

 

 

 

 

 

 

  • 2. Junkční únikový rytmus. Červený bod tentokrát označuje vznik vzruchu v AV uzlu. Odtud se vzruch šíří nahoru do síní (a vytváří retrográdní P vlnu) a zároveň dolů na komory.

(Pro lepší přehlednost jsem přidal šipky, které znázorňují směr šíření vzruchu).

 

 

 

 

 

To by mohlo jako úvod stačit. Vysvětlil jsem to nesrozumitelně? Napište a vše dovysvětlím.

Použil jsem snadná EKG pro lepší pochopení, hlavní účel laddergramů je ale pro složitější arytmie, kde výrazně usnadní pochopení!

Zdroje obrázků:
Sinusový rytmus: http://europace.oxfordjournals.org/
Wenckebach: http://mstcparamedic.pbworks.com/
Junkční únikový rytmus: http://www.12leads.com/