(ZAČÁTEČNÍCI) Lokalizace STEMI a zrcadlové ST deprese

Infarkt může postihnout různé části srdce. Rozlišujeme několik klasických lokalizací, podle svodů které na ně mají „nejlepší výhled“.

Lokalizace STEMI 

  • V1,V2 jsou nad septem a zobrazují tak infarkt septa.
  • V3,V4 zobrazují infarkt přední stěny.
  • I, aVL, V5 a V6 sledují laterální (boční) stěnu levé komory a rozdělují se někdy ještě na horní laterální svody (I, aVL) a dolní laterální svody (V5, V6).
  • II, III, aVF jsou spodní svody.
Tabulka pro zopakování:
Bývají samozřejmě i různé kombinace, jako anteroseptální, inferolaterální nebo inferoposterolaterální infarkt.
Na tomto schématu je dobře vidět odkud „zírají“ hrudní svody na srdce. Všimněte si, že zadní stěnu levé komory přímo nesleduje žádný. Můžeme tak vidět pouze zrcadlové změny ve V1-V2(V3), které sledují zadní stěnu skrze srdce.

Zrcadlové ST deprese u STEMI

Zrcadlové (reciproké) ST deprese se u infarktu mohou objevit ve svodech, které jsou víceméně na opačné straně srdce než jsou svody, které jsou přímo nad ložiskem STEMI. Tyto zrcadlové svody infarkt „vidí“ také, ale z opačného směru, proto místo ST elevací ukazují ST deprese a místo patologických Q kmitů mají kmity R.
U STEMI zadní stěny na klasických svodech můžeme vidět právě jen zrcadlové ST deprese ve V1-V2.
Anteroexternzivní (Anteroseptolaterální) STEMI se zrcadlovými depresemi ST ve II, III, aVF.
Zdroj.
Zrcadlové ST deprese se neobjevují vždy, ale pokud se už objeví, významně se zvýší pravděpodobnost, že jde opravdu o STEMI. Zvlášť výrazné je to u STEMI dolní stěny, kde pokud najdeme zrcadlové ST deprese v I nebo aVL, diagnóza je velmi jistá (samozřejmě vyjímky jsou vždy a ve všem). Pokud ale ST deprese v I, aVL nejsou, pravděpodobnost STEMI dolní stěny je velmi malá.

Přehled reciprokých (zrcadlových) svodů na 12ti-svodovém EKG.

Jak měřit ST elevace?

  • Dle třetí univerzální definice infarktu myokardu bychom ST elevace měli měřit v junkčním (J) bodě.
  • STEMI má mít elevace alespoň 2mm ve svodech V2 a V3 u mužů nad 40 let a 2,5mm u mužů pod 40 let. Ženy by měly mít ST elevace alespoň 1,5mm  ve V2 a V3. V ostatních svodech stačí 1mm. 
  • Tyto ST elevace bychom měli vidět minimálně ve dvou svodech dané lokalizace! Např. II+aVF nebo I+aVL.
  • Pro lepší přehlednost viz tabulka:

Tím bychom se však neměli řídit vždy. Pokud má totiž pacient celkově nízkou voltáž, nebo pokud se infarkt teprve začíná rozvíjet, může mít STEMI které bychom kvůli těmto umělým hranicím propásli.

Jak poznat nízkou voltáž?

  • Pokud sečtete ST elevace v jedné lokalizaci (např. ze svodů nad spodní stěnou) a vyjde vám více než 12 mm, jde o velmi rozsáhlý infarkt.
Trénink:
Vyzkoušejte si to na příkladech STEMI:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Upraveno a revidováno 05.03.2014                                                            Jan Štros