(EKG kazuistika #1) Pacient se synkopou

Poznáte co se děje s pacientovým srdcem? Odpověď viz níže.

Co vidíme na EKG? Jak označujeme tento stav?
A co se stalo v místě na které ukazuje šipka?
Zdroj.

(AKTUALIZACE – ŘEŠENÍ)

Tentokrát to byl běh polymorfní komorové tachykardie.

Zvláště dole vlevo v II.svodu (rhytm strip) připomíná tzv. torsades de pointes, ale „torzády“ jsou definované jako polymorfní komorová tachykardie vzniklá na podkladě prodlouženého QTc intervalu.


Na tomto „stripu“ nevidíme začátek této tachykardie a těžko odhadneme zda je QTc prodlouženo na stimulovaném rytmu, který následuje po výboji defibrilátoru (označuje jej šipka).

Elektrická osa srdce postupně rotuje a vytváří charakteristicky se střídající rozšíření a zúžení.
Zdroj.

Na EKG vidíme postupné otáčení srdeční osy, takže se amplituda QRS komplexů postupně zvyšuje a pak zase snižuje. Kardiologům to připomínalo míhání špičatých bot baletek, kterým se říká „pointes“.

Pacient prodělal synkopu a kdyby neměl správně fungující ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor), mohla polymorfní komorová tachykardie snadno přejít do fibrilace komor a pacient by mohl zemřít.

Například u pacienta s Brugadovým syndromem by se mohla spustit takováto polymorfní komorová tachykardie, která sice vypadá jako torsades de pointes, ale chybí prodloužený QTc interval.Co si z toho odnést?
Než komorovou tachykardii označíte jako torsades de pointes, zjistěte zda měl pacient prodloužený QTc interval.