(SOUHRN) Důležité doporučené postupy

V tomto příspěvku najdete odkazy na ty nejdůležitější doporučené postupy a další důležité dokumenty. Seznam bude průběžně doplňován. Doporučené postupy budou rozdělené podle tématu, kterému se věnují a dále podle data vydání. Zaměřuji se zejména na dokumenty důležité pro kardiology. Prosím pokud víte o doporučeném postupu, který bych měl doplnit, napište mi do komentářů.


Arteriální hypertenze
Léčba arteriální hypertenze u pacientů s ICHS (2015, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology, American Society of   
      Hypertension (consensus statement) 
Ambul. monitorování krevního tlaku u dětí a dospívajících (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association
Arteriální hypertenze (2013, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology + European Society of Hypertension
Alternativní způsoby snižování krevního tlaku (2013, v angličtině)
  -> American Heart Association
Hypertenze u seniorů (2011, v angličtině)
  -> American College of Cardiology Chlopenní vady
Chlopenní vady (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
Fetální srdeční onemocnění (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association
Chlopenní vady (2012, v angličtině)
   -> European Society of Cardiology, European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Vrozené srdeční vady v dospělosti (2010, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, Association for European Pediatric Cardiology Endomyokardiální biopsie
– Endomyokardiální biopsie (2007, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association,         Heart Failure Society of America, Heart Failure Association


 Diabetes
Diabetes mellitus 1.typu a kardiovaskulární onemocnění (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association, American Diabetes Association
Diabetes, prediabetes a kardiovaskulární choroby  (2013, v angličtině)
   -> European Society of Cardiology, European Society for the Study of Diabetes Dyslipidémie
Hypercholesterolémie (2013, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
Dyslipidemie (2011, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society, European Association for
       Cardiovascular Prevention & Rehabilitation Onemocnění aorty
Onemocnění aorty (2014, v angličtině)
  -> European Society of CardiologyEKG
Opoždění displayů EKG telemetrií v nemocnici (2012, v angličtině)
  -> American Heart Association
Interpretace EKG u novorozence (2002, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology Implantace kardiostimulátoru/resynchronizační terapie/ICD
Léčba komorových arytmií a prevence náhlé smrti (impl. ICD) (2015, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology
Implantace ICD u pacientů špatně/málo zastoupených v klinických studiích (2014, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, Heart Rhythm Society, American Heart Association
Kardiostimulace a resynchronizační terapie (2013, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Heart Rhythm Association
Kardiostimulace a resynchronizační terapie (2012, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association, Heart Rhythm Society
Edukační a psychologické postupy zlepšující outcome po implantaci ICD (2012, v angličtině)
  -> American Heart Association Infekční endokarditida
Infekční endokarditida (2015, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology


 Ischemická choroba srdeční
– Akutní koronární syndromy bez ST elevací (2015, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology
Sekundární prevence po CABG (2015, v angličtině)
  -> American Heart Association (scientific statement)
Akutní koronární syndromy bez ST elevací (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
Revaskularizace myokardu (2014, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Association for Cardio-Thoracic Surgery, European          Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
– PCI v nemocnicích bez kardiochirurgie (2014, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association, Society for Cardiovascular 
      Angiography and Interventions
Stabilní ICHS (2013, v angličtině)  a  Dodatek k těmto guidelines (2014, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology
STEMI (2013, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association
Akutní koronární syndromy bez ST elevací (2012, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association
STEMI (2012, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology
Třetí univerzální definice infarktu myokardu (2012, v angličtině)
 -> European Society of Cardiology, American Heart Association, World Heart Federation,     American       College of Cardiology Foundation
Stabilní ICHS (2012, v angličtině) a dodatek (2014, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association
Perkutánní koronární intervence (2011, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association
Aortokoronární bypass (2011, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart AssociatonIschemická choroba dolních končetin
Onemocnění periferních tepen (2011, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology


 Fibrilace síní
Fibrilace síní (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology, Heart Rhythm Society
Fibrilace síní (2012, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Heart Rhythm Association


 Perikardiální onemocnění
 – Nemoci perikardu (2012, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology


 Plicní embolie
Akutní plicní embolie (2014, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Respiratory Society
– Plicní embolie (2008, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology


 Plicní hypertenze
– Plicní hypertenze (2009, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Respiratory Society, International Society of Heart 
      and Lung Transplantation


 Prevence
Prevence CMP a TIA (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association, American Stroke Association
Odhad kardiovaskulárního rizika (2013, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
Prevence KV onemocnění – životní styl (2013, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
Obezita a nadváha u dospělých (2013, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
Prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (2012, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology
Odhad 10letého kardiovaskulárního rizika, projekt SCORE (2003, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology


 Pre-, peri- a postoperační péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním
– Odhad kardiovaskulárního rizika a perioperační management u nekardiální operace (2014, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Society of Anaesthesiology
– Perioperativní hodnocení kardiovaskulárního stavu při nekardiální operaci (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
– Betablokátory podávané perioperačně u nekardiální operace (2014, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association


 Synkopa
Synkopa (2009, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology


 Srdeční selhání
Srdeční selhání (2013, v angličtině)
  -> American College of Cardiology, American Heart Association
Akutní a chronické srdeční selhání (2012, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, Heart Failure Association
Rozhodování u pacientů s pokročilým srdečním selháním (2012, v angličtině)
  -> American Heart Association


 Kardiomyopatie
Hypertrofická kardiomyopatie (2011, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
Hypertrofická kardiomyopatie (2003, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, American College of Cardiology


 Supraventrikulární arytmie
Supraventrikulární arytmie (2003, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association


 Komorové arytmie
Komorové arytmie a prevence náhlé srdeční smrti (2006, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association,
       European Heart Rhythm Association, Heart Rhythm Society


 Kardiovaskulární choroby v těhotenství
Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství (2011, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology, European Society of Gynecology, Association for European 
      Pediatric Cardiology, German Associety for Gender Medicine


 Zobrazovací metody
Role neinvazivního testování v klinickém hodnocení žen s podezřením na ICHS (2014, v angličtině)
  -> American Heart Association


 Ostatní
Ankle-brachial index, měření a interpretace (2012, v angličtině)
  -> American Heart Association
Ateroskleróza karotid a vertebrálních tepen (2011, v angličtině)
  -> American Heart Association, American College of Cardiology
ACE inhibitory u kardiovaskulárních onemocnění (konsensus expertů, 2004, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology
Betablokátory (konsensus expertů, 2004, v angličtině)
  -> European Society of Cardiology
Použití antiagregancií (konsensus expertů, 2004, v angličtině)
 -> European Society of Cardiology
Farmakoterapie obezity (2015, v angličtině)
 -> Endrocrinne Society