(RTG kazuistika #2) Jak byste popsali tento skiagram?

Zdroj.

(AKTUALIZACE – ŘEŠENÍ)

Tentokrát se trefil Zdeněk, opravdu se jedná o extrémní případ emfyzému (rozedmy).

Vidíme difusní projasnění obou plic, bránice je posunutá kaudálně a oploštěná. Mediastinum je utlačené a stejně tak srdce, které má kapkovitý tvar. Hrudník má soudkovitý tvar.

Tento pacient trpí deficiencí alfa-1-antitrypsinu.

Pro doplnění přídávám boční snímek stejného pacienta.Zdroj.

Na bočním snímku vidíme vpravo sternum, vlevo páteř a uprostřed stín srdce.
Plíce (alespoň to co z nich zbylo) jsou natlačené před srdcem i pod ním (srdce neleží na bránici a není opřené o sternum).

Opět vidíme soudkovitý hrudník a dole oploštěnou bránici.

Pro srovnání přidám normální boční snímek, kde vidíme, že srdce „nelevituje“ jako na předchozím snímku, ale je opřené o sternum a o bránici:

                                          (klikněte levým tlačítkem na obrázek  pro zvětšení)

                                                                            
                                                                           Zdroj.