(RTG Kazuistika #1) Pacient s bolestí na hrudníku, která se zhoršuje s nádechem

Rozhodl jsem se občas zařadit i skiagram hrudníku, abych se je naučil popisovat alespoň na základní úrovni.

Samozřejmě sem budu dávat kazuistiky, které jsem nepopsal já, ale lidé kteří tomu rozumí.

Co si myslíte o tomto skiagramu hrudníku? (obrázek můžete zvětšit kliknutím levým tlačítkem myši)

(AKTUALIZACE – ŘEŠENÍ)

Ano správně, opravdu se jedná o atelektázu v pravém horním plicním poli. Navíc vidíme, že hilus napravo je povytažen nahoru, směrem k atelektáze.

Atelektáza může vzniknout několika mechanismy.
Zdroj.

Atelektáza je nevzdušnost plíce a může být primární (dítěti se po narození část plíce neroztáhne) a nebo sekundární, jako na tomto skiagramu.

I Péťa Š. nebyla daleko od pravdy, TBC bychom do dif. dg. určitě mohli zařadit, jelikož by atelektázu také mohla způsobit, nebyla by to ovšem nejpravděpodobnejší příčina.

Nejčastější symptomy atelektázy jsou dušnost, bolest na hrudníku a kašel. To neznamená, že jsou ale přítomné vždy všechny tři (tak je to ostatně v medicíně se vším).
!POZOR! Dříve se říkalo, že je atelektáza často spojená se zvýšenou teplotou, jenže ve studiích se ukázalo, že tomu tak není!

Doplňková otázka: Co všechno bychom museli vyloučit v dif. dg.?