(POMŮCKY) Zkratky v echokardiografii

Protože Jenda Štros měl geniální nápad udělat soupis zkratek v kardiologii, tak jsme se dohodli, že uděláme soupis zkratek v i echoakardiografii.

Jak bylo řečeno kardiologové používají zkratky rádi a hodně, je prakticky nemožné je naráz sepsat všechny. Takže prosím, pokud znáte další zkratky, které se v kardiologii používají, napište mi je sem nebo na mail kardioblog@seznam.cz.


3

 • 3D RT –   3D Real Time ( 3D projekce v reálném čase) Více ZDE

A

 • A2C –  Apical Two CHamber  (apikální dvou dutinová projekce) Více ZDE
 • A4C–  Apical Four CHamber (apikální čtyř dutinová projekce)     Více ZDE
 • ACT – Acceleration Time (akcelerační čas průtoku ve výtokovém traktu levé komory)  Více ZDE
 • AH – Arteriální Hypertenze Více ZDE
 • AI – Aortální Insuficience  Více ZDE
 • ALAX –    Apical Long Axis (apikální tři dutinová projekce) Více ZDE
 • Amód – Amplitude Mode (amplitudová mód)     Více ZDE
 • Ao – Aorta   Více ZDE
 • AoS – Aortální Stenóza   Více ZDE
 • AoR- Aortální Regurgitace Více ZDE
 • AP – Arteria Pulmonalis Více ZDE
 • AR – Aortální Regurgitace  Více ZDE¨
 • AROA – Anatomic Regurgitant Orifice Area ( anatomická plocha regurgitačního ústí) 
 • AS -Aortální Stenóza  Více ZDE
 • ASD – Arterial Septum Defect ( defekt siňového septa) Více ZDE
 • ASE– American Society of Echocardiography (Americká společnost echokardiografie)  Více ZDE
 • AVA- Aortic Valve Area (plocha aortálního ústí)  Více ZDE

B

 • Bmód –  Brightness Mode (projekce převádějící amplitudy signálu do stupně šedi)  Více ZDE
 • BSA – Body Surface Area ( velikost plochy tělesného povrchu) Více ZDE

C

 • CDE – Color Doppler Energy (berevné mapovaní se zobrazením energie signálu) Více ZDE
 • CI – Cardiac Index ( srdeční index) Více ZDE
 • CFM-  Color Flow Mapping (barevné dopplerovské mapování) Více ZDE
 • CO – Cardiac Output (srdeční výdej) Více ZDE
 • CW–  Continuous Wave (kontinuální dopplerovská echokardiografie) Více ZDE

 D

 • DCM –   Dilated Cardiomyopathy (dilatační kardiomyopatie)  Více ZDE
 • D – Dolní Dutá Žíla  Více ZDE
 • DKM – Dilatační Kardiomyopatie Více ZDE
 • DT – Deceleration Time (decelerační čas)  Více ZDE
 • DVI – Doppler Velocity index ( index permeability)  

E

 • EDV–   End Diastolic Volume (end diastolický objem) Více ZDE
 • EF –  Ejekční Frakce  Více ZDE
 • EROA – Regurgitant Orifice Area ( efektivní plocha regurgitačního ústí) 
 • ESV – EndSystolic Volume (end systolický objem) Více ZDE

 F

 • FFT – Fast Furrier Transform ( rychlá furierova transformace)  Více ZDE
 • FS – Fractional Shortening ( frakční zkrácení) Více ZDE

H

 • High-PRF–   High Pulse Repetition Frequency  (pulzní dopplerovské echo s                                  vysokou frekvencí vzorkování) Více ZDE
 • HKMP – Hypertrofická Kardiomyopatie  Více ZDE
 • HNCM – Hypertrophic Non-Obstructive Cardiomyopathy ( hypertrofická neobstruktivní kardiomyopatie) Více ZDE
 • HNKP – Hypertrofická Neobstruktivní Kardiomyopatie  Více ZDE
 • HOCM – Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy ( hypertrofická obstruktivní kardiomyopatie)  Více ZDE
 • HOKM – Hypertrofická Obstruktivní Kardiomyopatie   Více ZDE

I

 • IAS – Interatriální Septum   Více ZDE
 • IVRT – Isovolumic Relaxation Time ( izovolumická relaxace)   Více ZDE
 • IVUS- Intravascular Ultrasound  (intravaskulární ultrazvukové vyšetření) Více ZDE
 • IVC – Inferior Vena Cava Více ZDE
 • IVS – Interventrikulární Septum Více ZDE
 • IVSd – Interventricular Septum Diastole (end diastolická tloušťka septa)  
 • IVSs – Interventricular Septum Systole (end systolická tloušťka septa)  

J


K

 •  

L

 • LA Left Atrium (levá síň) Více ZDE
 • LK – Levá Komora Více ZDE
 • LS – Levá Síň  Více ZDE
 • LV- Left Ventricle (levá komora)  Více ZDE
 • LVET –  Left Ventricular Ejection Time ( ejekční čas levé komory) Více ZDE
 • LVOT–  Left Ventricular Outflow Tract  (výtokový trakt levé komory)   Více ZDE
 • LVPWd – Left Ventricular Posterior Wall Diastole ( diastolická tloušťka zadní stěny)
 • LVPWs – Left ventricular Posterior Wall Systole ( systolická tloušťka zadní stěny) 

M

 • MCE – myocardial contrast echocardiography ( kontrastní echokardiografie) Více ZDE
 • ME AV SAX –  Mid esophageal   aortic valve  short axis (výchozí projekce střední ezofageální projekce na aortální úrovni) Více ZDE
 • ME AV –   Mid esophageal   aortic valve (střední ezofageální projekce na aortální úrovni) Více ZDE
 • ME MVMid esophageal  mitral valve  (střední ezofageální projekce na mitrální úrovni) Více ZDE
 • Mi – Mitrální Chlopeň Více ZDE
 • MiI – Mitrální Insuficience Více ZDE
 • MI – Mitrální Insuficience Více ZDE
 • MiP – Mitrální Prolaps Více ZDE
 • MP – Mitrální Prolaps Více ZDE
 • MiS – Mitrální Stenóza  Více ZDE
 • M-mód –   Motion Mode (zobrazení struktur v 1D) Více ZDE
 • MS – Mitrální Stenóza  Více ZDE
 • MVA Mitral Valve Area (plocha mitrálního ústí) Více ZDE

N 


O


P

 • PADP – Pulmonary Artery Diastolic Pressure (diastolický tlak v plícnici)  Více ZDE
 • PAMP – Pulmonary Artery Mean Pressure (střední tlak v plícnici)  Více ZDE
 • PASP – Pulmonary Artery Systolic Pressure ( systolický tlak v plícnici) Více ZDE
 • PE –  Pericardial Effusion ( perikardiální výpotek) Více ZDE
 • PG – Pressure Gradient ( tlakový gradient)  Více ZDE
 • PGmax – Maximal Pressure Gradient (maximální tlakový gradient) 
 • PGmean – Mean Pressure Gradient ( střední tlakový gradient)   
 • PH –  Pulmonary Hypertension (plicní hypertenze) Více ZDE
 • PHT – Pressure Half Time (poločas poklesu tlaku)  Více ZDE
 • PI – Pulmonary Valve Insufficiency ( pulmonální regurgitace) Více ZDE
 • PISA – Proximal Isovelocity Surface Area (proximální zóna konvergence)Více ZDE
 • PK – Pravá Komora Více ZDE
 • PLAX Parasternal Long Axis ( parasternální dlouhá osa) Více ZDE
 • PRF – Pulse Repetition Frequency ( frekvence vzorkování) Více ZDE
 • PS – Pravá Síň nebo pulmonary Stenosis ( pulmonální stenóza)  Více ZDE
 • PSAX – Parasternal Short Axis ( parasternální krátká osa) Více ZDE
 • PW –  Pulsed Wave (pulzní echokardiografie)   Více ZDE

Q

 • Qpsrdeční výdej v plícnici 
 • Qssrdeční výdej v systémovém oběhu 

R

 • RA Right Atrium (pravá siň) Více ZDE
 • RCM – Restrictive Cardiomyopathy (restriktivní kardiomyopatie) Více ZDE
 • RF – Regurgitační Frakce  (Regurgitant fraction) Více ZDE
 • ROA – Regurgitant Orifice Area (plocha regurgitačního ústí)  Více ZDE
 • ROI – Region of Interest (region zájmu)  Více ZDE
 • RV  –   Regurgitant Volume (regurgitační objem) Více ZDE nebo Right Ventricle                                           (pravá komora)  Více ZDE
 • RVOT –  Right Ventricular Outflow Tract ( výtokový trakt levé komory)  Více ZDE

S

 • SAM –  Systolic Anterior Motion ( systolický dopředný pohyb)Více ZDE
 • SAS – Subvalvulární Aortální Stenóza Více ZDE
 • SR –   Strain  Rate (rychlost deformace) Více ZDE
 • STE  – Speckle Tracking Echokardiografie  Více ZDE
 • SV – Stroke Volume ( tepový objemVíce ZDE

T

 • TAPSE – Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (amplituda systolické exkurze trikuspidálního anulu) Více ZDE
 • TDE – Tissue Doppler Echokardiography (tkáňové dopplerovské měření)  Více ZDE
 • TDI– Tissue Doppler Imaging (tkáňové dopplerovské měření) Více ZDE
 • TEE – Transezofageální Echokardiografie Více ZDE
 • TI – Tricuspid Insufficiency (trikuspidální insuficience) Více ZDE
 • TS – Tricuspid Stenosis (trikuspidální stenóza)   Více ZDE
 • TSI –   Tissue Synchronization Imaging  (automatická tkáňová echokardiografie) Více ZDE
 • TTE– Transtorakální Echokardiografie Více ZDE
 • TTI – Tissue-Type Imaging (tkáňová dopplerovská echokardiografie zobrazující vizualizaci longitudinálních rychlostí) 
 • TVI – Tissue Volume Imaging (tkáňové dopplerovské měření)  Více ZDE

U


V

 • VC –  Vena Contracta (šíře regurgitačního ústí) Více ZDE
 • VCI – Vena Cava Inferior Více ZDE
 • VCS – Vena Cava Superior Více ZDE
 • VSD – Ventricular Septum Defect (defekt komorového septa)  Více ZDE
 • VTI- Velocity Time Integral (rychlostní integrál ve stenóze) 

W


Z

 • ZSd – Tloušťka Zadní Stěny v Diastole  
 • ZSs – Tloušťka Zadní Stěny v Systole