(POKROČILÍ) Alternující QRS komplexy

Tuto kazuistiku mi poslal Jan Vítek, kterému děkuji.


Anamnéza
61letý muž s dušností (NYHA II – III). Byl přijat k operaci CABG (Coronary Artery Bypass Graft). 

 • Anteroseptální a hrotová akineze, ejekční frakce levé komory 25%! Levá komora dilatovaná.
 • Difuzní ICHS
 • 100% chronický uzávěr ACD (pravé věnčité tepny) s kolaterální cirkulací, stenózy RIA (Ramus Interventricularis Anterior) – 50%)
Jeho EKG (pro zvětšení klikněte pravým tlačítkem a dejte „otevřít v novém okně“):
Vídíme pravidelný rytmus s frekvenci přibližně 95/min. Jenže QRS komplexy jsou zvláštní – s každým úderem se mění.

Při bližším pohledu zjistíme, že se na EKG střídají dvě morfologie QRS komplexů:

(pro zvětšení klikněte pravým tlačítkem a dejte „otevřít v novém okně“)
To, že jsou v celém EKG pouze dvě morfologie si můžeme potvrdit tak, že se zaměříme na „rhythm strip“ – svod II dole:
Vidíme, že v dolním kontinuálním svodu se stále střídají jen 2 morfologie QRS komplexů.
Může jít o KES?
 • Asi první věc, která každého napadne jsou komorové extrasystoly (KES) v bigeminické vazbě. To znamená sekvence: normální QRSKESnormální QRSKESnormální QRSKES
 • Abychom si to ověřili, musíme se podívat na P vlny a jejich vztah ke QRS komplexům:
 • Při bližším pohledu vidíme, že všechny QRS komplexy předchází P vlny. Podívejme se na PR intervaly:
 • Nyní už je jasné, že tu žádné KES (Komorové ExtraSytoly) nevidíme. Všechny QRS komplexy předchází P vlna a navíc mají stejné PR intervaly. Krom toho žádný z QRS komplexů nepřichází předčasně a proto tu extrasystoly nejsou – a to ani komorové ani supraventrikulární!
Jaká je morfologie QRS komplexů?
Podívejme se na to jak vypadají QRS komplexy detailněji. Začneme s QRS komplexy, které jsou méně široké. Vybral jsem z EKG QRS komplexy, které patří k sobě:
(pro zvětšení klikněte pravým tlačítkem a dejte „otevřít v novém okně“)
Jak vidíme, QRS komplex je rozšířený ale nedosahuje 120 ms. V končetinových svodech má tvar levého předního hemibloku (osa významně doleva, hluboké S ve V6). V hrudních svodech má tvar bloku levého raménka Tawarova. Tuto morfologii bychom mohli označit jako inkompletní blok levého raménka Tawarova (iLBBB). 
Všimněte si, že i přes přítomnost bloku jsou splněna (přísnější) kritéria pro hypertrofii levé komory, hlavně díky obrovskému kmitu Q ve V3.


Druhá na řadě je morfologie širších (= aberantnějších) QRS komplexů:
(pro zvětšení klikněte pravým tlačítkem a dejte „otevřít v novém okně“)
Širší QRS komplexy již mají klasickou morfologii kompletního bloku levého raménka Tawarova.
Více o morfologii bloku levého raménka si můžete přečíst ZDE.
Už víme, že na EKG je sinusový rytmus s alternujícím inkompletním a kompletním blokem levého Tawarova raménka. Jak si to ale vysvětlit? Vzhledem k tomu, že inkompletní blok má v končetinových svodech tvar levého předního hemibloku, hlavní akce se zřejmě koná v levém zadním hemifasciklu.
Má představa:
 • Levý přední hemifascikl je zablokovaný pořád. Proto i při užších QRS komplexech je v končetinových svodech tvar levého předního hemibloku.
 • Levý zadní hemifascikl je zablokovaný částečně pořád – proto je QRS komplex více prodloužený než je obvyklé pro levý přední hemiblok. Je to obdoba AV bloku 1. stupně.
 • Každý druhý úder se zablokuje i levý zadní hemifascikl. Tak vznikne obraz kompletního bloku levého raménka.
 • To znamená, že v levém zadním hemifasciklu vzniká blok 2:1.
 • Je to vlastně obdoba AV bloku 2. stupně (typ 2:1).
Tuto poruchu převodního systému může vysvětlit anamnéza. Srdce tohoto pacienta je velmi nemocné a to je často spojeno s poruchami převodního systému. 
Úplnou jistotu o mechanismu změn na tomto EKG by přineslo až elektrofyziologické vyšetření. 
Děkuji za pomoc s interpretací prof. Grauerovi a doktorovi Richleyovi.