(POKROČILÍ) Epidemiologie bloku levého raménka Tawarova

V rámci přípravy na přednášku jsem udělal menší průzkum epidemiologie bloku levého raménka Tawarova. Napadlo mě, že by to možná mohlo někoho z Vás i zajímat, jelikož je dobré znát svého nepřítele. A LBBB rozhodně interpretaci EKG a péči o pacienty neulehčuje.

Jsem si plně vědom, že tento článek bude zajímavý jen pro několik čtenářů, zbytku se omlouvám.

Studie, které mi přišly nejpodstatnější jsem shrnul na myšlenkové mapě – viz níže. Body, které bych rád zdůraznil:

  • Je těžké určit, co je chronický a co je „nově vzniklý“ LBBB.
  • Nově vzniklý LBBB s příznaky AKS je velmi závažný stav s horší prognózou než STEMI. Ale musí se doopravdy jednat doslova o nově vzniklý LBBB.
  • Jen cca 10% pacientů s příznaky IM a s LBBB má na SKG nález určený k emergentní PCI.
  • Mnohem častěji ale nový LBBB vzniká bez příznaků AKS a bez závislosti na ICHS.
  • Čím starší pacienti, tím častější je LBBB.
  • Pacienti s LBBB mají častěji chronické srdeční selhání a jsou to častěji muži.
  • V 50 letech věku má LBBB cca 1% pacientů.
  • V 80 letech už je to 17%.
  • Chronický asymptomatický LBBB pravděpodobně neovlivňuje mortalitu.
Zkratky:
LBBB – Left Bundle Branch Block, IM – Infarkt Myokardu, SKG – Selektivní KoronaroGrafie, AKS – Akutní Koronární Syndrom, ICHS – Ischemická CHoroba Srdeční.
Co je to blok levého raménka Tawarova a jak jej poznat se dozvíte ZDE.
A nyní již slíbené schéma jako PDF a jako obrázek: