(POKROČILÍ) Další síňové echo?

Stačilo pár dní od článku „Záludné EKG“ a je tu další kazuistika, která je velmi podobná.
Na Facebooku Kardioblogu ji najdete pod číslem #80.

Jedná se o 89-letého muže s palpitacemi. Zde je jeho EKG.

Zdroj: www.ECGGURU.com

Opět je tu potenciál pro AV blok 2.stupně, typ Wenckebach.

= PR interval se postupně prodlužuje a vypadávají QRS komplexy. Jenže tak snadné to nebude.

  • Po prvních třech QRS komplexech přichází síňové echo (ZASE!), které dává čas AV uzlu ke vzpamatování.
  • Následuje klasická Wenckebachova perioda 6:5 (5x QRS, šestý QRS vypadne).
  • Poté znovu vidíme tři QRS komplexy s postupně se prodlužujícím PR intervalem, ale přichází druhé síňové echo.
Síňové echo vzniká, když se PR interval prodlouží a dojde k návratu vzruchu z AV uzlu do síně. 
Toto EKG je zvláštní. Můžeme na něm vidět, že se vzruch musí do AV uzlu dostat přesně v jednu chvíli – musí se „trefit“ – aby vzniklo síňové echo. 
První i druhé síňové echo předchází PR interval dlouhý 280ms. U Wenckebachovy periody uprostřed se PR interval nejdřív prodlužuje na 270 ms (netrefí se) a po další P vlně je PR interval už delší než 280 ms (opět se netrefí).
Detail a laddergram pro snažší pochopení:


(Laddergram slouží k ozřejmění složitějších arytmií. Horní pás (A) zobrazuje, jak se vzruch šíří v síních. Prostřední pás (A-V) zobrazuje jak se vzruch šíří AV uzlem (=PR úsek). Dolní pás pak ukazuje šíření na komory. Více o laddergramu najdete zde: Laddergram)

Alternativní vysvětlení: Nejsou to síňová echa, ale dvě nepřevedené supraventrikulární extrasystoly.. Je to možné ale méně pravděpodobné.
Další kazuistiku se síňovým echem naleznete zde: Záludné EKG.
Doufám, že teď si chvíli od síňového echa odpočineme…