(POKROČILÍ) Bacha na Fibrilaci síní

Fibrilace síní je nejčastější supraventrikulární arytmie (pokud nepočítáte do arytmií sinusovou tachykardii). Jenže je to také jedna z nejvíce „naddiagnostikovaných“ arytmií. To znamená, že se často označí jako fibrilace síní něco, co vůbec fibrilace síní není.

Prohlédněte si toto EKG, několik fanoušků jej označilo jako fibrilaci síní:

EKG mi zapůjčila Judith Dandoci z EKG Clubu.

Vidíme nepravidelný rytmus. Ale je to FiS (Fibrilace Síní)?

Aby to byla FiS, musí být splněno:
– chybění P vln
– nepravidelně nepravidelná akce

Chybění P vln
Izoelektrická čára je zde sice rozvlněná artefaktem, když si ale prohlédneme všechny svody, P vlny objevíme. Dobře jsou vidět ve svodu V4. Mají stejnou morfologii a stejný PR interval.

P vlny s konstantním PR intervalem.

P vlny jsou přítomné a to znamená, že o fibrilaci síní nepůjde. Vytvořil jsem pro toto EKG tento laddergram:

Jak číst laddergramy?

Vidíme, že rytmus je sinusový = pravidelné QRS komplexy s pozitivními P vlnami a stejnými PR intervaly.
Sinusový rytmus je narušený třemi SVES (SupraVentrikulárními ExtraSystolami), které jsou štíhlé, mají lehce jinou morfologie než sinusové komplexy a jejich P vlna je ukryta v předcházející T vlně. Dále sinusový rytmus narušuje jedna pravděpodobná KES (Komorová ExtraSystola).

Pravděpodobná říkám proto, že T vlna která je před ní, je vyšší než ostatní T vlny. Mohla by se v ní skrývat P vlna. Nicméně z klinického hlediska je jedno jestli je 3. QRS komplex SVES nebo KES.

Důležité je, že to není fibrilace síní, která má naprosto jinou léčbu než sinusový rytmus s extrasystolami.