EKG kazuistiky SOUHRN

V tuto chvíli máme za sebou více než 190 EKG kazuistik. Rozhodl jsem se je v tomto příspěvku shrnout a rozdělit do kategorií. Snad Vám to pomůže v orientaci.

Většina kazuistik jde otevřít jen pokud máte účet na www.facebook.com. Ty, které jdou otevřít bez něj, označím nonFB.

Velmi pokročilé EKG
Síňové echo          nonFB
Síňové echo č.2     nonFB
Síňové echo + Wenckebach + re-entry rytmus      nonFB
– Fibrilace síní + blok pravého Tawarova raménka + supernormal conduction
Flutter síní s dvouúrovňovým AV blokem   nonFB
Několika slovy nepopsatelné
„Himalájské“ P vlny
– Ektopický síňový rytmus se zablokováním každého 4. vzruchu
Wenckebachovy periody v levém Tawarově raménku
Alternans -> inkompletní LBBB / kompletní LBBB                             nonFB
Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie (CPVT)
– Bidirekční komorová tachykardie č.1
– Bidirekční komorová tachykardie č.2
Bidirekční komorová tachykardie č.3 + článek                           nonFB
Biventrikulární hypertrofie (hypertrofie levé i pravé komory)
Biventrikulární stimulace + Kardiomyoplastika             nonFB
STEMI spodní stěny při nízké voltáži           nonFB

Artefakty
Prohozené elektrody (levá HK <-> pravá HK)
Prohozené elektrody (levá HK <-> pravá HK) č.2
Prohozené elektrody (V2 za V3)
Prohozené hrudní i končetinové elektrody
Artefakt simulující komorovou tachykardii
Artefakt simulující komorovou tachykardii č.2
Parkinsonův syndrom simulující flutter síní (třes)    nonFB
Parkinsonův syndrom simulující flutter síní č.2
– Fibrilace komor + artefakt z nepřímé srdeční masáže

AV, SA a další převodní bloky
AV blok 1. stupně
AV blok 2. stupně 2:1
AV blok 2. stupně 2:1 + blok pravého raménka Tawarova (RBBB)
– AV blok 2. typu, Mobitz I (Wenckebach) 14:13
– AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I)
AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I) 3:2      nonFB
AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I) s dlouhým PR intervalem
AV blok 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I)                     nonFB
AV block 2. stupně, typ Wenckebach (Mobitz I) s pravidelnou akcí komor              nonFB
AV blok 2. stupně 3:1 (high grade)
AV blok 2. stupně (high grade)    nonFB
AV blok 3. stupně             nonFB
AV blok 3. stupně
AV blok 3. stupně
AV blok 3. stupně
AV blok 3. stupně
AV blok 3. stupně vyvolaný pauzou     nonFB
AV blok 3. stupně a junkční únikový rytmus, dlouhý rhythm strip
AV blok 3. stupně + blok pravého Tawarova raménka (RBBB)
SA blok 2. stupně
SA blok 3. stupně                                nonFB
Vagotonní AV blok (Vagotonic AV block)             nonFB
AV blok 2:1, Wenckebach, high grade   VIDEO

Brugadův syndrom
BS 1.typ
BS 2.typ
Brugadův Sy       nonFB VIDEO

Elektrolytové změny
– Hyperkalémie č.1
Hyperkalémie č.2
Hyperkalémie č.3
Hyperkalémie č.4
Hyperkalémie č.5      nonFB
Hypokalémie
Hypokalémie (lehká – 3 mmol/l)
Hypokalcémie

Extrasystoly
Aberantní síňové extrasystoly (tvar RBBB)
– Síňová bigemínie
Síňová bigemínie č.2                 nonFB
Síňová bigemínie č.3
Síňová extrasystola
Síňová extrasystola č.2
Extrasystoly maskující se jako fibrilace síní      nonFB
Nepřevedené síňové extrasystoly
Nepřevedená síňová extrasystola
Supraventrikulární extrasystoly + hypertrofie levé komory
Supraventrikulární a komorové extrasystoly
Junkční extrasystoly
Dlouhý QT interval + fenomén R na T
Komorové extrasystoly, triplet
Komorové extrasystoly
Komorová bigemínie se STEMI spodní a zadní stěny              nonFB
Interpolovaná komorová extrasystola
Splynulé stahy + blok levého raménka Tawarova
Splynulý stah (fusion beat)

Hypotermie
Hypotermie č.1

Intoxikace
Digoxin č.1 („člunkovité“ ST deprese)

Junkční rytmus
Junkční rytmus  č.1 (vs síňový rytmus)
Junkční únikový rytmus

Kardiomyopatie
Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC)
Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC) č.2
Hypertrofická kardiomyopatie (HOCM)
Takotsubo kardiomyopatie

Komorové tachykardie
Komorový flutter                    nonFB
Komorová tachykardie č.1
Komorová tachykardie č.2
Komorová tachykardie č.3
Komorová tachykardie č.4
Komorová tachykardie č.5
Komorová tachykardie č.6       nonFB
Komorová tachykardie č.7
Běh nesetrvalé komorové tachykardie
Komorová tachykardie + komorová bigemínie
Komorová tachykardie ukončená ICD (overdrive pacing)
Fascikulární komorová tachykardie
Torsades de Pointes
Dlouhý QT interval, těsně před Torsades de Pointes
Komorová tachykardie + Flutter komor + Fibrilace komor        nonFB
Komorová tachykardie z výtokového traktu levé komory
Komorová tachykardie s antitachykardickým pacingem (ATP)            nonFB

Normální“ nálezy
Sinusová arytmie
Sinusová bradykardie
Benigní časná repolarizace
Benigní časná repolarizace č.2
Benigní časná repolarizace č.2      nonFB VIDEO
Vlna U
Dextrokardie č.1
Dextrokardie č.2
Dextrokardie č.3
Dextrokardie č.4

Pacemakery
DDD ve VAT módu
Pacemaker + STEMI
Pacemaker + STEMI č.2
Pacemakerový syndrom        nonFB
Pacemakerová tachykardie      nonFB
Failure to capture
Farfield oversensing QRS komplexů v AAIR módu     nonFB
Síňová stimulace + AV blok 1.stupně
Síňová stimulace (AAI)         nonFB VIDEO
Síňová stimulace č.2 (AAI)
T wave memory po VVI stimulaci   nonFB

Perikarditida
Příklad č.1
Příklad č.2
Příklad č.3
Příklad č.4 (nejobsáhlejší)    nonFB
Příklad č.5
Spodickovo znamení

Plicní embolie
Plicní embolie    nonFB VIDEO
PE č.1
PE č.2
PE č.3
PE č.4    nonFB

Preexcitace
WPW syndrom typ A
WPW syndrom                                                    nonFB
Známky preexcitace (asymptomatický pacient)
– FBI tachykardie (WPW syndrom + Fibrilace síní)
– FBI tachykardie č.2
– FBI tachykardie č.3

Raménkové bloky a hemibloky
Levý přední hemiblok č.1 (LAHB)
Blok levého raménka Tawarova, frekvenčně závislý (RLLBBB)    nonFB
Blok levého raménka Tawarova (LBBB)       nonFB VIDEO
Blok levého raménka Tawarova + STEMI    nonFB VIDEO
Blok levého raménka Tawarova č.1 (LBBB)
Blok levého raménka Tawarova + P mitrale
Blok levého raménka Tawarova + STEMI spodní stěny
Blok pravého raménka Tawarova (RBBB)
Bifascikulární blok            nonFB VIDEO
Bifascikulární blok + anterolaterální STEMI
Bifascikulární blok + patologické Q vlny
Inkompletní Trifascikulární blok
Inkompletní Trifascikulární blok + STEMI přední stěny

STEMI a STEMI-ekvivalenty
De Winterovy T vlny     non FB VIDEO
– Blok levého raménka Tawarova + STEMI spodní stěny
Stenóza kmene levé věnčité tepny
STEMI spodní stěny č.1
STEMI spodní stěny č.2
STEMI spodní stěny č.3
STEMI spodní stěny – VÝVOJ        nonFB
STEMI spodní, boční a zadní stěny
STEMI spodní, boční a zadní stěny č.2
STEMI spodní, boční a zadní stěny č.3
STEMI spodní, boční a zadní stěny č.4
– STEMI spodní, boční a zadní stěny č.5
STEMI spodní, boční a zadní stěny č.6
STEMI spodní a zadní stěny
STEMI spodní a zadní stěny s komorovou bigemínií (fenomén R na T)             nonFB
STEMI zadní a boční stěny
STEMI přední stěny č.1
STEMI přední stěny č.2
STEMI přední stěny + hypertrofie levé komory (LVH)
STEMI přední stěny + významná sinusová arytmie
– Stav po STEMI přední stěny
Anterolaterální STEMI č.1
Anterolaterální STEMI č.2
– Bifascikulární blok + anterolaterální STEMI
– Fibrilace síní + anterolaterální STEMI
Wellensův syndrom II.typu
Wellensův syndrom + rate dependent LBBB (blok levého Tawarova raménka)
Wellensův syndrom                 nonFB VIDEO
– Pacemaker + STEMI

Supraventrikulární tachykardie
Akcelerovaný junkční rytmus (junkční tachykardie)
Flutter versus Fibrilace síní       nonFB VIDEO
Fibrilace síní + anterolaterální STEMI
Fibrilace síní + blok pravého Tawarova raménka + supernormal conduction
Fibrilace síní, hrubovlnná
Fibrilace síní, hrubovlnná č.2
Fibrilace síní, hrubovlnná + Blok pravého raménka Tawarova
Fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí
– Fibrilace síní, Blok pravého raménka Tawarova, STEMI spodní stěny a boční stěny
– Fibrilace síní s rychlou odpovědí komor + blok levého raménka Tawarova
Fibrilace síní s rychlou odpovědí komor + blok levého raménka Tawarova č.2
Flutter síní 4:1 a četné komorové extrasystoly
Flutter síní 2:1 s velmi výraznými flutterovými vlnami /zuby pily/
Flutter síní 2:1
Flutter síní 2:1
Flutter síní 2:1
Flutter síní 2:1
Flutter síní 2:1                       nonFB
Flutter síní 2:1                       nonFB
Flutter síní 1:1
Flutter síní s nepravidelným převodem na komory
Flutter síní s nepravidelným převodem na komory č.2
Multifokální síňová tachykardie č.1 (MAT)
Multifokální síňová tachykardie č.2 (MAT)
AVNRT x AVRT č.1
AVNRT x AVRT č.2
AVNRT x AVRT č.3
AVRT s blokem levého raménka (rate-related)                nonFB
AVRT ukončená podáním adenosinu                               nonFB
SVT s blokem levého Tawarova raménka
SVT s blokem levého Tawarova raménka č.2
SVT + QRS alternans a alternans T vlny
Sinusová tachykardie                        nonFB
Síňová tachykardie s AV blokem 2. stupně, typ Wenckebach 6:5
Síňová tachykardie 2:1 s alternujícím QRS komplexem a T vlnou                    nonFB
– Síňová tachykardie 2:1, Lewisův svod
Síňová tachykardie, fokální incesantní
Síňová tachykardie s Wenckebachovými periodami
Síňová tachykardie s aberantním vedením (RBBB)               nonFB
– Síňová tachykardie

Tamponáda / Perikardiální výpotek
Sinusová tachykardie + nízká voltáž + elektrický alternans
Sinusová tachykardie + nízká voltáž + elektrický alternans č.2