EKG u pacienta s kardiostimulátorem

V tomto krátkém videu rozebereme EKG pacienta s kardiostimulátorem. Ve videu se v rámci úspory času věnuji popisu EKG.

OTÁZKA pro pokročilé: Funguje tento kardiostimulátor správně? Řešení najdete pod videem.


Tento pacient má dvoudutinový kardiostimulátor. Má tedy jednu elektrodu v pravé síni a druhou v pravé komoře.

Na EKG vidíme pravidelnou stimulaci komor a tak je pravokomorová elektroda zřejmě v pořádku. Nevidíme však stimulaci síní. Z nějakého důvodu chybí. Síňová elektroda nestimuluje a v síních nejsou vlastní P vlny. Pacient má pomalou frekvenci sinusového uzlu – buď má sick sinus syndrom, nebo užívá bradykardizující medikaci.


V síních se tedy „nic neděje“ a vzruch se tak z komor může šířit přes AV uzel retrográdně zpět do síní.

Důvodů může být několik:

  • Síňová elektroda je poškozená – a proto nestimuluje. Může být zlomená, nebo dyslokovaná  (uvolněná – nedotýká se stěny síně), nebo může mít porušenou izolaci.
  • Může jít o poruchu sensingu – síňová elektroda může snímat artefakty (např. svalový třes) a považovat je za sinusové P vlny nebo např. fibrilaci síní.
  • Může být špatně nastavený přístroj. Například může být nastavený příliš malý výdej na elektrodě. Přístroj pak sice v síni zastimuluje, ale nedojde k šíření vzruchu na okolní kardiomyocyty.
  • Mohlo dojít k vyčerpání zdroje přístroje, který se automaticky přepnul do režimu VVI, aby šetřil zbylou kapacitu baterie – síňová elektroda je v takovém případě postradatelná.

U pacienta s tímto EKG obrazem se mouhou objevit palpitace, nevýkonnost či dušnost – to je jedna z variant tzv. Pacemakerového syndromu.