(EKG Kazuistika) Síňová tachykardie s aberantním převodem na komory

Jak popíšete strip z Holteru 67letého pacienta s palpitacemi?Popis EKG:
  • akce srdeční nepravidelná
  • rytmus zpočátku sinusový, poté krátký běh tachykardie a poté opět sinusový rytmus
  • frekvence tachykardie je až 180/min
  • jedná se o síňovou tachykardii s převodem 1:1 na komory
  • v úvodu je QRS komplex široký s morfologií RBBB, od 8.QRS komplexu je štíhlý

Interpretace EKG:
síňová tachykardie s převodem na komory 1:1, v úvodu aberantní vedení s tvarem RBBB 

Jakto?

  • Arytmie začíná supraventrikulární extrasystolou. Pokud porovnáte T vlnu 1. QRS komplexu s T vlnou 2. QRS komplexu, je jasně vidět P vlna, která je tam „navíc“ (červená šipka). To je začátek arytmie.

  • Dále během arytmie vidíme další P vlny, které se převádějí na komory 1:1.

  • QRS komplexy jsou během arytmie nejprve široké, poté štíhlé. Tomu říkáme „aberantní vedení“. Vzniká, pokud se náhle zrychlí srdeční frekvence. Jedno z Tawarových ramének (v tomto případě pravé) náhlé zrychlení „nezvládne“, což se na EKG projeví jako blokáda RBBB.

  • Na tomto EKG je aberantní vedení přivedeno do extrému. Jeden ze širokých QRS komplexů má jiný tvar. Je to QRS komplex č. 4.
  • Tento QRS komplex je ještě více aberovaný, protože opět přichází po zrychlení frekvence. Dále už srdeční frekvence nestoupá a proto další QRS komplexy mají tvar jako QRS komplex č. 3. Pravé raménko si postupně na rychlou frekvenci „zvykne“ a brzy začne převádět normálně, což se projeví štíhlým QRS komplexem.