(EKG Kazuistika) Flutter síní 2:1

72letá pacientka přichází pro dušnost. Jak popíšete její EKG?


Popis EKG:

  • akce pravidelná
  • frekvence 160/min
  • QRS komplex je štíhlý

P vlny jsou nejlépe vidět ve svodu V1:
Jsou pravidelné a mají frekvenci 320/min. Jedná se tedy o flutter síní s převodem 2:1.

Toto EKG je dalším příkladem toho, že P vlny musíme hledat ve všech svodech!