Interna NANEČISTO (pozvánka)

Již přes rok organizujeme v Krajské nemocnici Liberec program „Kardiologie NANEČISTO„, kde se studentům a lékařům snažíme během jednoho týdne dle našich možností představit kardiologii v co nejlepším světle.

Zatím jsou Vaše reakce veskrze velmi pozitivní a program je obsazen již na mnoho měsíců dopředu. V tomto směru připravujeme i jednu zajímavou novinky – ale o tom příště. Naše kolegyně z centra interních oborů se rozhodly nabídnout Vám program „Interna NANEČISTO„. Další obor, který si můžete vyzkoušet na vlastní kůži a kde se Vám někdo konečně bude věnovat:

Odkaz na volná místa v kalendáři (již se začíná plnit, tak neváhejte).