Wellensův syndrom

Wellensův syndrom se projevuje jako zvláštní změny vln T v hrudních svodech.
Nejčastěji jsou to svody V2 a V3. Většinou jde o pacienty s nestabilní anginou pectoris, ale může se objevit i u jinak zdravých lidí.

Patofyziologie

Tyto změny jsou způsobené proximálním uzávěrem RIA (Ramus Interventricularis Anterior), velké tepny, která odstupuje z a. coronaria sinistra a zásobuje krví většinu levé komory a septa. Na EKG je můžeme vidět právě v době, kdy pacient nemá bolesti!!

Proč Wellensův syndrom znát?

  • 75% !! pacientů s Wellensovým syndromem na EKG skončí s rozsáhlým infarktem přední stěny do 1 týdne.
  • Troponiny jsou často negativní a vzhledem k absenci ST elevací/depresí hrozí nebezpečí, že by takový pacient mohl být poslán na zátěžový test (ergometrie), který může infarkt spustit.
  • Je poměrně častý! (rozhodně častější než byste čekali)

 

Jak vypadá?

Video o Wellensově syndromu (typ 1) si můžete prohlédnout zde:

Hlavní kritéria:

  1. Častější forma: Symetrické hluboké negativní T vlny v hrudních svodech (nejč. V2 a V3) Všimněte si jak jde první část T vlny prudce dolů, skoro kolmo!
  2. Druhá forma: méně častá: Bifázické T vlny ve V2 a V3 (první část negativní, druhá pozitivní)

Někteří autoři druhou formu Wellensova syndromu neuznávají. Není totiž tak specifická jako první forma. To ale neznamená, že by se měla podceňovat. Jen je u druhé formy třeba myslet i na jiné příčiny inverze T vln!

K tomu bývá:

  • Bolesti na hrudníku v anamnéze
  • Během bolesti na hrudníku jsou na EKG jen velmi nízké ST elevace nebo deprese a nebo jsou konce T vln ve V1 a V2 negativní
  • Normální nebo minimálně zvýšené srdeční enzymy
  • Bez patologických Q v hrudních svodech
  • Bez snížení R kmitů v hrudních svodech

Tentokrát bude příkladů spoustu, chce to nakoukat:

Častější forma, všimněte si prudkého poklesu T vlny za ST úsekem ve V2, V3 i V4 Zdroj.
Může to být až kolmý sešup dolů..

Další příklady:

Méně častá varianta s bifázickou T vlnou ve V2 a V3 Zdroj.

 

Další příklad častější varianty syndromu. Zdroj.
Kritická (95%) stenóza proximálního RIA u pacienta s Wellensovým syndromem. Napravo po dilataci a implantaci stentu.
Zdroj.

Příkladů nikdy není dost:

Opakování je matka moudrosti! Zdroj.

A poslední:

Opět Wellensův syndrom ve V2 a V3. Zdroj.

Závěr
Wellensův syndrom můžeme vidět u pacientů po záchvatu anginy pectoris (ne při bolesti), kdy většina z nich má okluzi proximálního RIA a musí proto na urgentní koronarografii.

Revidováno a upraveno 2.7.2013                                                                           Jan Štros