(RTG Kazuistika #4) Pacient v septickém šoku

Jak byste popsali tento skiagram hrudníku?

Zdroj.

(AKTUALIZACE ŘEŠENÍ)

Doopravdy se jedná o šokovou plíci, obraz ARDS (adult respiratory distress syndrome).

Od masivního srdečního selhání toto difuzní zastření odlišíme podle toho, že za 1.) nevidíme pleurální výpotek a za 2.) stín srdce není zvětšený.

Samozřejmě má oboje limitace, mnoho lidí má zvětšený srdeční stín a u ležícího pacienta pleurální výpotek nemusíme poznat.