(RTG Kazuistika #10) Pacient s hemoptýzou

Jak popíšete tento skiagram hrudníku? Tento pacient má dva dny hemoptýzu, krom toho má už několik měsíců kašel.

(AKTUALIZACE – ŘEŠENÍ)

Správně se trefila Natálie, opravdu je to bronchogenní karcinom ve spodním laloku pravé plíce. Konkrétně je to spinocelulární karcinom, který má v sobě dutiny častěji než ostatní – a zde jednu takovou vidíme.

Spinocelulární karcinom tvoří 30% z takzvaných nemalobuněčných karcinomů plic. Najdeme ho spíše v centrální oblasti plic, kde vzniká z epitelu bronchů. Spinocelulární karcinom býval kdysi nejčastějším karcinomem plic. Jenže od té doby, co se začaly používat cigarety s filtrem, překonal ho adenokarcinom.
Jedna z teorií tvrdí, že cigarety s filtrem umožňují průnik kouře dále do bronchiálního systému, více do periferie – a tam právě vznikají adenokarcinomy.

V jedné věci bych Natálii poopravil – horní lalok plíce není nejméně ventilovaný. Je naopak nejlépe ventilovaný a TBC se tam ráda usazuje právě proto, že potřebuje velké množství kyslíku. Jinak dobrá práce!