(POKROČILÍ) Elektrická (arytmická) bouře

Elektrická bouře (Electrical storm) nebo také arytmická bouře, je výskyt 3 a více oddělených epizod setrvalé komorové tachykardie nebo fibrilace komor za 24 hodin.
Toto je nejčastější definice, další možné najdete ZDE.

Takový stav je samozřejmě život ohrožující. Pro ilustraci krátká kazuistika:
60letý pacient v septickém šoku a s multiorgánovým selháním:

Pro zvětšení klikněte na obrázek pravým tlačítkem a vyberte „otevřít v nové záložce.

Vidíme dlouhý kontinuální záznam z jednoho svodu. Blíže si jej rozebereme:
1.) V první části záznamu vidíme fibrilaci síní s rychlou komorovou odpovědí. Frekvence komor je nepravidelně nepravidelná (doporučuji použít EKG pravítko), QRS komplex je rozšířený (pacient má LBBB).
Pacient byl hemodynamicky nestabilní a proto byla provedena externí defibrilace (červená šipka). To spustilo fibrilaci komor.

2.) Vidíme že došlo ke změně rytmu, frekvence se stabilizovala. V levé části je fibrilace komor, která spontánně přešla do flutteru komor (= velmi rychlé komorové tachykardie).

3.) Druhá defibrilace byla opět neúspěšná, následuje fibrilace komor.

4.) Další neúspěšný pokus.

5.) Třetí defibrilace již byla úspěšná, následuje stimulovaný rytmus (biventrikulární stimulace). ICD byl v průběhu této epizody vypnut pomocí magnetu.

Tento pacient měl v průběhu dne několik podobných epizod. Prodělal tedy elektrickou (arytmickou) bouři. Netřeba vysvětlovat proč se jedná o extrémně nebezpečný stav. Pro ilustraci postačí tento graf:

Výskyt
Objevuje se relativně často, podle různých studií až u 10-20% pacientů s implantovaným ICD. Krom toho jsou k výskytu elektrické bouře náchylní pacienti s akutním infarktem myokardu, po infarktu myokardu, či pacienti s dědičnými proarytmickými poruchami (např. Brugadův syndrom).

Terapie Elektrické bouře (pouhý extrémně zjednodušený výpis):

 • léčba léčitelných příčin (např. minerálové dysbalance, chronického srdečního selhání, v tomto případě septického šoku)
 • hluboká sedace s umělou plicní ventilací
 • farmakoterapie (amiodaron, betablokátory)
 • overdrive pacing
 • chirurgická ablace
 • mechanická podpora (LVAD, RVAD)
 • katetrizační ablace

Souhrn
Ukázali jsme si případ pacienta s elektrickou bouří. Terapie elektrické bouře je velmi náročná a prognóza pacientů není příznivá. Vhodné k zapamatování:

 • Elektrická (arytmická) bouře je výskyt 3 a více epizod setrvalé komorové tachykardie nebo fibrilace komor během 24 hodin (existují i jiné definice).
 • Můžete se s ní setkat a její výskyt bude narůstat.
 • Setrvalá komorová tachykardie = 30 vteřin a více (opět různé definice).
 • Prognóza pacientů s elektrickou bouří je velmi závažná.

Pro více informací doporučuji tento skvělý souhrn dostupné literatury o elektrické bouři.

Zdroje:
1. http://www.uptodate.com/contents/electrical-storm-and-incessant-ventricular-tachycardia
2. http://www.ikem-kardiologie.cz/cs/pro-lekare/studie/Contents/1/02FA0064541D2DB2A6553AB05A6C041B/resource.pdf
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3066819/pdf/20110400s00005p111.pdf