(EKG Kazuistika) T wave memory

aaa78letý pacient přichází plánovaně k výměně 2dutinového kardiostimulátoru pro vyčerpání zdroje.

Jak popíšete jeho EKG?


Popis EKG:
 • akce srdeční pravidelná
 • frekvence 65/min
 • QRS komplexy 170ms
 • 100% stimulace komor
 • retrográdní P vlny dobře viditelné za QRS komplexy

Interpretace: 100% komorová stimulace s VA vedením 2:1

Funguje přístroj správně?

Pacient má 2dutinový přístroj, to znamená, že má 1 elektrodu v pravé síni a 1 elektrodu v pravé komoře. Pokud by přístroj fungoval jako 2dutinový, tento obraz (stimulace komor s retrográdními P vlnami), bychom vidět neměli. Nicméně přístroj v tuto chvíli pracuje jako 1dutinový (stimuluje a snímá jen v komoře). To proto, že se sám přepnul do módu VVI. Přístroje se do módu VVI přepnou, pokud dochází baterie (to je případ tohoto pacienta). 1dutinový režim totiž spotřebovává méně energie než 2dutinový.

Pacientovi byl následně vyměněn kardiostimulátor za nový, nyní jeho EKG vypadá takto:


Popis EKG:
 • akce srdeční pravidelná
 • frekvence 60/min
 • 100% stimulace síní
 • QRS komplexy štíhlé
 • výrazně negativní T vlny ve II, III, aVF, V1-V6

Interpretace:
100% síňová stimulace. Přístroj již funguje ve 2dutinovém režimu (DDDR). Velice podezřele však vypadají negativní T vlny v mnoha svodech. Je to ischemie? Kardiomyopatie?

Ve skutečnosti se jedná o tzv. „T wave memory„, čili „pamět T vln“.
T wave memory:

Je jev, který vzniká pokud jsou delší dobu aktivovány komory „špatným způsobem“. To znamená jinak než klasickou cestou přes Hisův svazek a Tawarova raménka.
To znamená:
 • při stimulaci komor
 • při LBBB
 • při komorové tachykardii
 • při akcelerovaném idioventrikulárním rytmu
 • WPW syndromu
Všechny tyto anomálie způsobují, že se komory depolarizují abnormálně a také se repolarizují abnormálně. Pokud tato anomálie trvá delší dobu a náhle je přerušena, trvají ještě několik hodin až dnů repolarizační změny (změny T vln), kterým se říká „T wave memory“.

T wave memory poznáte tak, že T vlny mají vždy stejný směr, jako QRS komplexy během anomálie (zde během stimulace komor).
Pokud vedle sebe dáme EKG před stimulací (červeně) a po stimulaci (modře), vidíme T wave memory v akci.
 • Ve svodech, kde byl při stimulaci komor QRS komplex pozitivní (modré šipky), jsou po ukončení stimulace komor pozitivní T vlny.
 • Ve svodech, kde byl při stimulaci komor QRS komplex negativní (červené šipky), jsou po ukončení stimulace komor negativní T vlny.