(EKG Kazuistika #8) Něco lehčího

Tentokrát by to mělo být snadné…Poznáte?

 (AKTUALIZACE – ŘEŠENÍ)

  • Vidíme pravidelnou akci se 3 QRS komplexy o frekvenci 35/minutu a pravidelné P vlny s frekvencí cca 120/minutu.

  • Třetí P vlna se skrývá v ST úseku prvního QRS komplexu (porovnejte s ostatními ST úseky). Šestá P vlna se ukryla do druhého QRS komplexu a rozšiřuje jeho spodní část (porovnejte vzájemně QRS komplexy).

  • Vlny P a QRS komplexy běží nezávisle na sobě (není konstatní PR interval, ani se postupně neprodlužuje jako u AV bloků 2.stupně), takže jde o AV blok 3.stupně – AV uzel nepropouští ze síní do komor žádné vzruchy.
  • Komory tak musí být aktivovány od někud pod AV uzlem. Vidíme, že jsou štíhlé (méně než 110 ms), takže s největší pravděpodobností vznikají přímo v AV uzlu, popř. těsně pod AV uzlem v oblasti Hisova svazku. Pro náhradní nebo-li únikové rytmu z této oblasti se používá označení „junkční“.

  • Jedná se tedy o AV blokádu 3. stupně s junkčním náhradním rytmem o frekvenci 35/min. Tentokrát opravdu jednohubka!