2:1 nebo 3:1?

60letá pacientka s námahovou dušností. Již po RFA a re-RFA flutter síní v minulosti. Jak popíšete její EKG?

* Děkuji za poskytnutí EKG Martinovi K.!

 


Popis EKG:

  • Akce srdeční pravidelná.
  • Frekvence 124/min.
  • QRS komplex štíhlý.
  • Známky hypertrofie LK (může být zvýrazněno tachykardií!).
  • ST deprese ve V5-V6 a vyšší odstupy ST ve V1-V3.

Interpretace:

Vidíme pravidelnou tachykardii se štíhlým QRS komplexem. Musíme se pořádně podívat co se děje v síních:

Ve spodních svodech (II, III, aVF) vidíme negativní „zuby pily“, které prozrazují flutter síní. Zdálo by se, že se převádí na komory v poměru 4:1 (4 zuby pily na 1 QRS komplex). To je ale krajně nepravděpodobné – frekvence komor je 124/min. To znamená, že frekvence flutteru by musela být 496/min. To je příliš rychlá frekvence flutter síní (mívá max. 350/min). Ve skutečnosti by to byla i příliš rychlá frekvence u dítětě s flutterem síní.

 

Pomůže nám svod V1:

Vidíme, že flutter se převádí ve skutečnosti v poměru 2:1. To znamená, že má frekvenci v síních 248/min, což již odpovídá frekvenci flutteru síní (obzláště u pacientky po 2 radiofrekvenčních ablacích).


Převod 2:1 potvrzuje krásně i svod aVL:

 


Poučení:

  • Když zjišťujeme co se děje v síních, musíme si prohlédnout všechny svody!