Interna NANEČISTO (pozvánka)

Již přes rok organizujeme v Krajské nemocnici Liberec program „Kardiologie NANEČISTO„, kde se studentům a lékařům snažíme během jednoho týdne dle našich možností představit kardiologii v co nejlepším světle. Zatím jsou Vaše reakce veskrze velmi pozitivní a program je obsazen již na mnoho měsíců dopředu. V tomto směru připravujeme i jednu zajímavou novinky – ale…

Celý článek

2:1 nebo 3:1?

60letá pacientka s námahovou dušností. Již po RFA a re-RFA flutter síní v minulosti. Jak popíšete její EKG? * Děkuji za poskytnutí EKG Martinovi K.!   Popis EKG: Akce srdeční pravidelná. Frekvence 124/min. QRS komplex štíhlý. Známky hypertrofie LK (může být zvýrazněno tachykardií!). ST deprese ve V5-V6 a vyšší odstupy ST ve V1-V3. Interpretace: Vidíme…

Celý článek

Flutter komor

67letý pacient hospitalizovaný pro subakutní rozsáhlý infarkt přední stěny. Po několika dnech se začaly objevovat opakovaně širokokomplexové tachykardie. Jak popíšete jeho EKG? Popis EKG: 1.QRS komplex je sinusový s prodlouženým PR intervalem (210ms). Následuje pravidelná tachykardie se širokým QRS komplexem. QRS komplexy jsou bizarní a nemají tvar RBBB nebo LBBB. Osa je výrazně doleva. Frekvence…

Celý článek

Stimulovaná širokokomplexová tachykardie

64letá pacientka recentně po implantaci 2dutinového kardiostimulátoru. Na telemetrii zachyceny běhy širokokomplexové tachykardie. Jak popíšete její EKG? Popis EKG: Pravidelná tachykardie se širokým QRS komplexem, poté síňová stimulace s prodlouženým PR intervalem. Při tachykardii je frekvence 140/min. Bližší pohled nám odhalí několik důležitých podrobností: Před QRS komplexy vidíme nepatrné stimulační spiky. Vzhledem k tvaru připomínajícímu…

Celý článek

(EKG Kazuistika) Pozor na nízkou voltáž!

89letý pacient přijat pro celkovou slabost, únavu a dušnost. Jak popíšete jeho EKG? Popis EKG: Akce srdeční nepravidelná. Frekvence cca 54/min. Rytmus sinusový, pravděpodobná AV blokáda, k bližšímu určení by bylo třeba delší záznam. Nízká voltáž v končetinových svodech. rS komplexy ve V1-V5 Interpretace: Sinusový rytmus s bradykardií při převodní poruše, nejspíše AV blokádě, ale…

Celý článek

(EKG Kazuistika) ATP

74letá pacientka s implantovaným ICD přijata pro recidivující výboje. Jak popíšete její EKG? Před tím než začneme, doporučuji zopakovat: Jak určit srdeční osu? Jak rozlišit supraventrikulární a komorovou tachykardii? Popis EKG: Akce srdeční ve většině EKG zcela pravidelná, ve 2. polovině je přechodné zrychlení frekvence. Frekvence cca 160/min. Osa -90°, čili extrémně deviovaná doleva. QRS…

Celý článek

(EKG Kazuistika) AV blokáda pro pokročilé

71letá pacientka se synkopami. Jak popíšete její EKG? Popis EKG: akce nepravidelná frekvence 40/min, tedy výrazná bradykardie rytmus je sinusový Jsou zde 3 různé morfologie QRS komplexů. Většina jsou junkční nebo komoré únikové QRS komplexy, ale QRS komplex č. 2 je převedený přes AV uzel a QRS komplex č. 7 je splynulý stah (fusion beat)….

Celý článek

(EKG Kazuistika) Síňová tachykardie s aberantním převodem na komory

Jak popíšete strip z Holteru 67letého pacienta s palpitacemi? Popis EKG: akce srdeční nepravidelná rytmus zpočátku sinusový, poté krátký běh tachykardie a poté opět sinusový rytmus frekvence tachykardie je až 180/min jedná se o síňovou tachykardii s převodem 1:1 na komory v úvodu je QRS komplex široký s morfologií RBBB, od 8.QRS komplexu je štíhlý…

Celý článek